11897 - Νέες καινοτομίες

Ν. Λυγερός

Νέες καινοτομίες
αναζητήσαμε
για ν’ ανακαλύψουμε
νέα φαινόμενα
που δεν ήταν
κατανοητά
από τα πειράματα
και τη γνώση
που είχαμε
για τη φύση
του ήλιου
όχι μόνο
γιατί τα δεδομένα
ήταν ελάχιστα
αλλά για να δούμε
λίγο πιο βαθιά
την ηλιακή ουσία
λίγο πριν την εκπομπή
σωματιδίων
για να προστατεύσουμε
και τους δικούς μας
με τις νέες γνώσεις
που δεν είχαμε
στο παρελθόν.