11922 - Αναγκαία βοήθεια

Ν. Λυγερός

Αναγκαία βοήθεια
πρέπει να προσφέρεις
ακόμα κι αν κανείς
δεν σου τη ζήτησε
αλλιώς πώς να είσαι
ανθρώπινος
ανάμεσα στους νεκρούς
που δεν τόλμησαν
ν’ αντισταθούν
στη βαρβαρότητα
διότι κανείς
δεν τους είχε
προετοιμαστεί
αλλά τώρα
ξέρεις κι εσύ
τι πρέπει
να κάνεις
και δεν έχεις
καμιά δικαιολογία
και τώρα
που άρχισε
η μάχη
της Ανθρωπότητας
ετοιμάσου.