11924 - Ζωντανός σταυρός

Ν. Λυγερός

Ζωντανός σταυρός
είναι κάθε Αρμένιος
γιατί ξέρει ήδη
ότι μετά το θάνατό του
ποιος πέτρινος σταυρός
θα έρθει στο νεκροταφείο
να τον αντικαταστήσει
ως φυσική παρουσία
μέσα στην μνήμη των δικών του
κι εσύ αναρωτιέσαι
ακόμα και τώρα
πώς έγινε η γενοκτονία
γιατί εξετάζεις
πάντα τα θύματα
δίχως να μελετήσεις
τους γενοκτόνους
και την μέθοδο
που εφάρμοσαν
για να μην υπάρξει
καμία αντίσταση
από τους ανθρώπους
αλλά μην ξεχνάς
ότι οι Αρμένιοι
είναι ακόμα εδώ
και δίνουν το παράδειγμα.