11931 - Ζεόλιθο επί του πρακτέου

Ν. Λυγερός

Ζεόλιθο επί του πρακτέου
θέλουμε να δούμε
στις αποστολές μας
για να καταλάβει
ο κάθε αγρότης
πόσο ωφέλιμος είναι
στις καλλιέργειες
και πόσο βοηθά
τη γη μας
για να είναι
καθαρή
και να προσφέρει
στους ανθρώπους της
γεύσεις
που είχαν ξεχάσει
διότι είναι ικανός
να επιτρέψει
την ανάπτυξη
και την παραγωγή
με σεβασμό
προς το περιβάλλον
και την Ανθρωπότητα.