11973 - Ο Χριστιανισμός κι ο Ελληνισμός

Ν. Λυγερός

Ο Χριστιανισμός κι ο Ελληνισμός
είναι τόσο στενά συνδεδεμένα
όσο είναι οι γραμμές
πάνω στα χειρόγραφα
όπου οι μελετητές
αναλύουν τα κείμενα
με σεβασμό και κριτική
συνεχίζοντας την παράδοση
κι αν μερικοί δεν μπορούν
να το αποδεχθούν
αυτό οφείλεται σε άγνοια
και έλλειψη γνώσεων
σε βαθύτερο επίπεδο
το οποίο είναι απαραίτητο
για να ενισχυθεί
το όλο πλαίσιο
και να παράγει
μια σκέψη ιδιόμορφη
ικανή να σηκώσει
το βάρος του φωτός
για την Ανθρωπότητα
που χρειάζεται
έργα με θεμέλια.