11982 - Απέλαση και Αξιοπρέπεια. (Feutre sur papier texture toile 17.7×12.7).

N. Lygeros

Feutre sur papier