11992 - Όταν σε περιμένει το μέλλον

Ν. Λυγερός

– Όταν σε περιμένει το μέλλον.
– Τι πρέπει να κάνω Δάσκαλε;
– Να βρεις τον αρνητικό χρόνο.
– Και να βιαστώ.
– Ποτέ!
– Γιατί;
– Η μνήμη πάει με την βραδύτητα.
– Και η λήθη με την ταχύτητα.
– Ακριβώς.
– Αλλά πώς να ξέρω για την αναμονή του μέλλοντος.
– Την ετοιμότητα!
– Έχετε δίκιο.
– Πρέπει να ακολουθείς τις συμβουλές.
– Τις δικές σας;
– Κάθε Δασκάλου που έχεις.
– Μα έχω μόνο εσάς.
– Αυτό έλεγες και στο παρελθόν.
– Τι εννοείτε;
– Στην προηγούμενη ζωή.
– Την προηγούμενη;
– Ήμασταν ήδη μαζί.
– Κι αν δεν το θυμάμαι.
– Είναι φυσιολογικό.
– Εσείς όμως;
– Είμαι η μνήμη σου.