12140 - Πριν και μετά τη γέφυρα

Ν. Λυγερός

Άγγελος : Πώς ήταν πριν ;
Ο γέρο Γιάννης : Όπως μετά !
Άγγελος : Δίχως γέφυρα.
Ο γέρο Γιάννης : Δίχως μονοπάτι.
Άγγελος : Και δεν θυμάσαι τίποτα πια ;
Ο γέρο Γιάννης : Τίποτα από το μέλλον.
Άγγελος : Μα η γέφυρα ;
Ο γέρο Γιάννης : Δεν αγγίζει τις όχθες.
Άγγελος : Θα έπρεπε ;
Ο γέρο Γιάννης : Αυτό είναι το πρέπον.
Άγγελος : Για ποιον ;
Ο γέρο Γιάννης : Για μια ελεύθερη πατρίδα.
Άγγελος : Έχεις δίκιο.
Ο γέρο Γιάννης : Τόσος χρόνος σ’ ένα τόσο μικρό χώρο.
Άγγελος : Συγγνώμη ;
Ο γέρο Γιάννης : Οι γέφυρες μας.
Άγγελος : Και τώρα ;
Ο γέρο Γιάννης : Δεν υπάρχει τώρα.
Άγγελος : Γιατί ;
Ο γέρο Γιάννης : Γιατί το ανατινάξαμε τώρα !