12168 - Η δύναμη της γνώσης

Ν. Λυγερός

– Είναι σωστό ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο;
– Ναι, βέβαια. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι εδώ.
– Ποιο είναι τότε;
– Ποιος θα σώσει την ομορφιά;
– Είναι όντως σημαντική απαίτηση.
– Κι αυτό μπορεί να γίνει από την αλήθεια.
– Αυτή που δεν ξεχνά. Αλλά πώς ν’ αντέξει τη ρητορική;
– Μέσω της μαιευτικής.
– Η επαναφορά του σωκρατικού νοητικού σχήματος.
– Δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό μας.
– Αλλά τώρα είναι πιο έντονο.
– Αυτό είναι το πρέπον.
– Τι άλλο είναι αναγκαίο;
– Η στρατηγική.
– Για ποιο λόγο;
– Είναι το όπλο των αδύναμων.
– Είμαστε αδύναμοι.
– Ναι, βέβαια. Απλώς το ξέρουμε.
– Κι εδώ βρίσκεται η δύναμή μας.
– Ακριβώς, μαθητή.