12356 - Τέρατα και θεμέλια

Ν. Λυγερός

– Δάσκαλε τι είναι τα τέρατα για τον Ελληνισμό;
– Τα θεμέλια της Ανθρωπότητας.
– Κι ο Ελληνισμός για τα τέρατα Δάσκαλε;
– Ένα δίκτυο μονοπατιών πάνω σε ψηφιδωτό.
– Τότε τα ψηφιδωτά τι είναι;
– Οι Έλληνες, μαθήτρια.
– Γιατί τα πράγματα είναι τόσο απλά.
– Γιατί είναι πολύπλοκα.
– Δεν σας καταλαβαίνω.
– Είναι πολύπλοκα για την σκέψη…
– Και απλά για τη γλώσσα.
– Ακριβώς γιατί το πρώτο επίπεδο αφορά την επινόηση.
– Και το δεύτερο την κατανόηση.
– Σωστά.
– Και γιατί τα πράγματα είναι περίπλοκα κάποτε;
– Γιατί επηρεάζονται από τα κοινωνικά στοιχειά.
– Η ουσία όμως;
– Παραμένει ανθρώπινη.
– Κι ο στόχος μας;
– Παραμένει ο ίδιος.
– Να βοηθήσουμε την Ανθρωπότητα.
– Και αυτούς που βοηθούν αυτούς που βοηθούν.
– Οι άλλοι και οι άλλοι άλλοι.
– Κι όλοι μαζί.