1242 - Τεχνολογία και εκπαίδευση στην Ευρώπη

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Με τη χρήση του παραδείγματος της Γαλλίας σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε τις ευρωπαϊκές τάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα θα αναλύσουμε την ανάπτυξη των ανώτερων τεχνητών γλωσσών στις θετικές επιστήμες. Αρχικά το υπολογιστικό υλικό εκτός από τον τομέα της πληροφορικής θεωρήθηκε ως ανεκδοτικό. Σε γενικό βαθμό οι καθηγητές δεν έβρισκαν ότι το κόστος της μάθησης μιας τεχνητής γλώσσας άξιζε ως επένδυση για τους φοιτητές τους αλλά και για τους ίδιους. Με μια πρώτη μεταρρύθμιση οι γλώσσες μηχανών ή κατώτερες γλώσσες εισχώρησαν στον κορμό των μαθημάτων μέσω των μαθηματικών. Η διδασκαλία γινόταν από τον καθηγητή μαθηματικών με τη βοήθεια εξωτερικών ειδικών. Αν και αυτό δημιούργησε μια σχετική εξάρτηση σε σχέση με την πληροφορική νοοτροπία είχε ως άμεση επίπτωση τη σχετική εξοικείωση των φοιτητών με το υπολογιστικό εργαλείο. Μετά από μια εικοσαετία μια δεύτερη μεταρρύθμιση άλλαξε ριζικά αυτό το πρόγραμμα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί σε διάφορους τομείς και όχι μόνο στα μαθηματικά. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά αναπτυγμένες γλώσσες όπως MAPLE . Αν και στην πρώτη φάση η κυριότερη εφαρμογή παρέμεινε στα μαθηματικά, με την πάροδο του χρόνου οι τομείς εφαρμογής έγιναν όλο και περισσότεροι. Πρώτα με τη φυσική μέσω των εφαρμοσμένων μαθηματικών, ύστερα με τη χημεία και τη βιολογία και τώρα σε όλους τους τομείς των θετικών επιστημών. Τα μαθήματα πληροφορικής είναι ενταγμένα τώρα σε όλους αυτούς τους τομείς και διδάσκονται από τους αρμόδιους καθηγητές. Ενώ παράλληλα υπάρχει και ένα εξειδικευμένο μάθημα με τίτλο: Συμβολικός υπολογισμός που ασχολείται με τον πυρήνα του προγράμματος.

Με αυτές τις παράλληλες στρατηγικές, μια σε ευρύ φάσμα των επιστημών και μια πολύ ειδική, το επίπεδο των φοιτητών στη χρήση αυτού του υπολογιστικού εργαλείου έχει ανεβεί θεαματικά. Οι φοιτητές μέσω των μαθημάτων και των εργασιών βλέπουν από μόνοι τους ότι μπορούν να αναπτύξουν τις ειδικές τους μεθοδολογίες με αυτήν τη νέα υπολογιστική δύναμη που προσφέρει πολλές δυνατότητες εξαιτίας του προσιτού της χαρακτήρα. Με μικρά προγράμματα οι φοιτητές μπορεί να κάνουν πειράματα και να εξετάσουν άμεσα τις εικασίες τους. Η αλληλοεπίδραση είναι μεγαλύτερη και εντονότερη με αποτέλεσμα περισσότερες και πρακτικές εφαρμογές. Με αυτό το παράδειγμα βλέπουμε ότι η τεχνολογία τουλάχιστον όσον αφορά στον υπολογιστή δεν παρέμεινε στο περιθώριο και στο δυσνόητο. Έγινε πια ένα ευρηματικό και αποτελεσματικό εργαλείο των επιστημών. Συνεπώς ήταν αναμενόμενο να επηρεάσει και τους παιδαγωγικούς τομείς ειδικά στη μάθηση νέων αφηρημένων εννοιών εφόσον ο υπολογιστής προσφέρει μια άμεση εικόνα της διαδικαστικής δημιουργίας. Επιπλέον η χρήση των ανώτερων γλωσσών αλλάζει ριζικά την προσέγγιση όσον αφορά στον προγραμματισμό διότι το λεξιλόγιο έχει μεγαλύτερο μέγεθος (είναι ανάλογο της φυσικής γλώσσας) και οι δυνατότητες είναι θεαματικές σε σχέση με τις κατώτερες γλώσσες, άρα τα προγράμματα είναι συμπυκνωμένα και αποτελεσματικά. Τέλος ο ευφυής προγραμματισμός γίνεται πλέον αναγκαίος διότι η πολυπλοκότητα και η ποικιλομορφία είναι άμεσες έννοιες όσον αφορά στο γνωστικό αντικείμενο.