12436 - Το Ματ του Greco

Ν. Λυγερός

Το Ματ του Greco
χρησιμοποιεί
την έννοια της γωνίας
σε συνδυασμό
με το εμπόδιο
του πιονιού
και το ανάπτυγμα
του αξιωματικού
και της βασίλισσας
έτσι ώστε
να πρέπει να βρεις
το παρελθόν
για να καταλάβεις
πώς βρέθηκαν
τα κομμάτια
σε αυτή τη θέση.