12442 - Σκληρός διάλογος

Ν. Λυγερός

– Γιατί είστε τόσο σκληρός;
– Το έργο είναι μεγάλο.
– Αυτό που κάνατε;
– Αυτό που πρέπει να κάνουμε.
– Μαζί;
– Πάντα μόνοι και μαζί.
– Ενώ κοντά…
– Δεν αρκεί.
– Γιατί;
– Υπάρχουν απαιτήσεις.
– Κι όχι μόνο παραγγελίες.
– Σωστά.
– Αλλά ποιος επιλέγει;
– Η ανάγκη.
– Και ποιος δημιουργεί;
– Εμείς.
– Για ποιο λόγο;
– Λόγω ύπαρξης.
– Δηλαδή;
– Δεν έχουμε άλλο λόγο.
– Από το να παίξουμε τον ρόλο μας.
– Αυτή είναι η παρτίδα.
– Στο σκάκι;
– Και στη ζωή.
– Με πόσους παίκτες;
– Δύο για μας.
– Κι οι άλλοι;
– Όσοι χρειάζονται.
– Κι αν περιπλέξουν τα πράγματα;
– Τότε θα είμαστε ακόμα πιο δεμένοι.
– Με δεσμά;
– Με δεσμούς.
– Κανένα έλεος;
– Μόνο χατίρια.
– Για ποιο λόγο;
– Για το κέρασμα.
– Αυτή είναι η ουσία.