12449 - Η εμπάθεια του Φιοδόρ

Ν. Λυγερός

Η εμπάθεια του Φιοδόρ
είναι τόσο ανθρώπινη
και τόσο ισχυρή
που του επιτρέπει
να καταλάβει
πραγματικά τα προβλήματα
και να επινοήσει
για τους ανθρώπους
μέσω του μυθιστορήματος
πολλαπλούς τρόπους
για να ζήσουν
ελεύθεροι
ακόμα και πολιορκημένοι
για να αφήσουν κι αυτοί
την κληρονομιά
της ελευθερίας
στους επόμενους.