12536 - Το δυναμικό δίκτυο

Ν. Λυγερός

Το δυναμικό δίκτυο
χρησιμοποιεί
τον κινητήρα
που αποτελούν
οι δύο γονείς
για το παιδί
με ειδικές ανάγκες
αλλιώς δεν έχει
κανένα νόημα
να υπάρχει σήμανση
που καθοδηγεί
τον μικρό άνθρωπο
γιατί χρειάζεται
ο συνδυασμός
της καρδιάς
και του μυαλού
για να προχωρήσει
μέσα στη ζωή
και στην ανθρωπιά
για να ανήκει
στην Ανθρωπότητα
ακόμα και αν
η κοινωνία
τον έχει απορρίψει.