12581 - Καταγραφή έργου

Ν. Λυγερός

Δάσκαλος: Εδώ είναι η Καπερναούμ.
Μαθήτρια: Τι θέλετε να πείτε, Δάσκαλε;
Δάσκαλος: Είναι ο αγρός της παρακλήσεως.
Μαθήτρια: Δηλαδή;
Δάσκαλος: Εδώ γίνεται το έργο.
Μαθήτρια: Αυτό το καταλαβαίνω.
Δάσκαλος: Εδώ πρέπει να γίνει κι η καταγραφή.
Μαθήτρια: Θέλετε να γίνει βιβλιοθήκη;
Δάσκαλος: Είναι αναγκαίο.
Μαθήτρια: Θα αρχίσω τότε.
Δάσκαλος: Είναι του Κατά Λουκά.
Μαθήτρια: Τι εννοείτε;
Δάσκαλος: Άρχισε από παλιά.
Μαθήτρια: Και τώρα θα συνεχίσει.
Δάσκαλος: Αυτό είναι το πρέπον.
Μαθήτρια: Θα τα καταφέρω όμως;
Δάσκαλος: Δεν είσαι μόνη.
Μαθήτρια: Θα χρειαστώ και το φως.
Δάσκαλος: Το έχεις ήδη.
Μαθήτρια: Μαζί μου.
Δάσκαλος: Μαζί σου.
Μαθήτρια: Από πότε;
Δάσκαλος: Από τότε που αποφάσισε…
Μαθήτρια: Τι πράγμα;
Δάσκαλος: Για την επόμενη φορά.