12609 - Μπροστά στην Εκκλησιά

Ν. Λυγερός

Καλόγρια: Ποτέ ήρθες;
Δάσκαλος: Εχθές.
Καλόγρια: Κι εδώ;
Δάσκαλος: Τώρα.
Καλόγρια: Γιατί;
Δάσκαλος: Έπρεπε να μάθουν.
Καλόγρια: Σωστά. Δεν ήξεραν.
Δάσκαλος: Είναι μαθητές.
Καλόγρια: Το ξέρουν;
Δάσκαλος: Το μαθαίνουν.
Καλόγρια: Με τον αγώνα.
Δάσκαλος: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Καλόγρια: Έφτασαν μετά την λειτουργία.
Δάσκαλος: Άρα ξέρεις.
Καλόγρια: Καταλαβαίνω.
Δάσκαλος: Και δεν πήγαν Ιταλία.
Καλόγρια: Io lo so.
Δάσκαλος: Bene.
Καλόγρια: Και τώρα;
Δάσκαλος: Θα πάμε να δούμε και το κοιμητήριο.
Καλόγρια: Grazie mille.
Δάσκαλος: Prego.
Καλόγρια: Είχαμε ξαναβρεθεί, έτσι δεν είναι;
Δάσκαλος: Και θα ξαναβρεθούμε.