12657 - Συνεχώς αναδιπλωμένος

Ν. Λυγερός

Μαθήτρια: Τι θέλετε να πείτε;
Δάσκαλος: Πότε;
Μαθήτρια: Με την έκφραση «συνεχώς αναδιπλωμένος».
Δάσκαλος: Δέχεσαι ότι ο Ελληνισμός έχει μια δυναμική;
Μαθήτρια: Βέβαια.
Δάσκαλος: Άρα δεν ηρεμεί ποτέ.
Μαθήτρια: Κι η ηρεμία κάνει καλό.
Δάσκαλος: Αν είναι μια παύση.
Μαθήτρια: Ένα διάλειμμα.
Δάσκαλος: Σωστά.
Μαθήτρια: Αρκεί το έργο να συνεχίζεται.
Δάσκαλος: Κατά συνέπεια δεν αναζητά μια ισορροπία.
Μαθήτρια: Αλλά τι;
Δάσκαλος: Μια κίνηση.
Μαθήτρια: Μέσα στη σιωπή.
Δάσκαλος: Ένα φάρο.
Μαθήτρια: Μέσα στη νύχτα.
Δάσκαλος: Έναν ήλιο.
Μαθήτρια: Μέσα στη βροχή.
Δάσκαλος: Και για να γίνει αυτό.
Μαθήτρια: Δεν μπορεί να περιμένει.
Δάσκαλος: Κι είναι πάντα σε ετοιμότητα.
Μαθήτρια: Για την επόμενη κίνηση.
Δάσκαλος: Δίχως ισορροπία, αλλά ανθεκτικά.
Μαθήτρια: Κι ακάθεκτα.
Δάσκαλος: Έως το τέλος της αποστολής.