1268 - Ιστορική απόφαση της Κύπρου

Ν. Λυγερός

Με την υπογραφή της, η Κύπρος έκανε ακόμα ένα βήμα που ισχυροποιεί την ευρωπαϊκή της οντότητα. Το Ευρωσύνταγμα δεν είναι απλώς ένα θεσμικό και τυπικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το θεώρησαν μερικοί. Είναι η βάση του ευρωπαϊκού μέλλοντος. Ειδικά το δεύτερό του μέρος επιτρέπει στην Κύπρο μας να διεκδικήσει ακόμα πιο αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματά της. Με το Ευρωσύνταγμα, κάθε νέα κίνηση θα είναι ένα νέο επίτευγμα όχι μόνο για την Κύπρο μα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ψηφοφορία της Κύπρου με τις τωρινές συνθήκες αποκτά ένα μη αναμενόμενο συμβολικό χαρακτήρα. Η Κύπρος έδωσε το στίγμα της σε μια περίοδο κρίσης όπου οι αντιφατικές στρατηγικές ελαχιστοποιούν την κοινή τομή. Συνεπώς, η κίνησή μας θα ερμηνευτεί ακόμα πιο θετικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο όπου και εμείς έχουμε ανάγκη τη συμπαράστασή της, διότι αναμένεται να υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στο επόμενο εξάμηνο. Το αγγλικό σύστημα ποτέ δεν βοήθησε ουσιαστικά την Κύπρο μας, άρα όσο πιο ισχυρές οι σχέσεις μας με όλα τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η ανάπτυξη της στρατηγικής μας διότι το πλαίσιο θα είναι πιο καταλυτικό. Εφόσον δεν έχουμε την επιλογή των όπλων και δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την τακτική των παράνομων συστημάτων, κάθε νομική και θεσμική κίνησή μας στα πλαίσια της νομολογίας είναι ένα χρήσιμο βήμα για την επίλυση του Κυπριακού. Ειδικά αν εξετάσουμε το άρθρο Ι-58 που διευκρινίζει το πλαίσιο κάθε νέας ένταξης σε σχέση με το άρθρο Ι-2, αυτά τα στοιχεία είναι ισχυρά κίνητρα από μόνα τους για την εξέλιξη του Κυπριακού ειδικά στην περίοδο που μας έρχεται. Διότι κανείς από τα κράτη-μέλη που έχουν ήδη υπογράψει τη συνθήκη του Ευρωσυντάγματος δεν θα μπορεί να τα αγνοήσει. Μπορεί μερικοί από τους δικούς μας να μην αντιλήφθηκαν πόσο σημαντικά είναι, αλλά ο χρόνος θα το δείξει ειδικά όταν θα τα έχουμε ανάγκη. Όσον αφορά στο θέμα των βρετανικών βάσεων, όπως το εξηγήσαμε και σε ένα προηγούμενο άρθρο, το Ευρωσύνταγμα είναι μια καλή αρχή εφόσον δεν συσχετίζεται άμεσα και είναι πολύ καλό που οι τοπικές αντιρρήσεις μετατράπηκαν εφόσον κατανόησαν το πραγματικό περιεχόμενο του κειμένου. Το άλλο σημαντικό σημείο που έδειξε η ψηφοφορία της Κύπρου είναι ότι υπάρχει ένα ομοιογενές σύστημα όσον αφορά στα ευρωπαϊκά δεδομένα και ότι οι μόνες αντιρρήσεις ήταν εντελώς άσχετες εφόσον μη συσχετιζόμενες με το Ευρωσύνταγμα. Αυτή η ενότητα είναι όντως σημαντική διότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις πρέπει να μας βρουν με συντονισμένες απόψεις σχετικά με το Κυπριακό που είναι πλέον Ευρωπαϊκό. Συνοπτικά, η ιστορική απόφαση της Κύπρου αποτελεί μια αλλαγή φάσης για τα ευρωπαϊκά δεδομένα με σημαντικές επιπτώσεις και για τις προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και πιο γενικά για όλο το θέμα του Κυπριακού. Ένα παραπάνω βήμα που αποδεικνύει την ορθότητα της στρατηγικής μας μέσω της ευρωπαϊκής μας οντότητας.