12770 - τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου

Ν. Λυγερός

Αν δεν μπορείς να δεις
την απόλυτη θυσία
γιατί δεν πιστεύεις
προσπάθησε να φας
λίγο από το ψωμί
για να νιώσεις
μέσα σου
ότι πήρες
από το έργο του
κατά τη θέλησή σου
δίχως εντολή
έτσι μπορείς
να βρεις κι εσύ
την εξέλιξη
και την καθοδήγηση
του δασκάλου
της δικαιοσύνης
που επανήλθε
για να δώσει το νέο μάθημα
για την επόμενη ζωή
που δεν είχες
ποτέ φανταστεί
πριν την ύπαρξή του.