12775 - τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐπέλυε πάντα

Ν. Λυγερός

Όλα είναι μία εξήγηση
αν μπορείς να διασχίσεις
τον χρόνο με τη σκέψη
και πάνω σ’ αυτές
μπορείς να χτίσεις
τα αδιανόητα
αφού υπάρχουν
τα θεμέλια
της γνώσης
για να γίνει
η αναγνώριση
και μόνο μετά
η διδασκαλία
σε ανοιχτή δομή
δίχως περιορισμούς
για την εξέλιξη
των μαθητών
που βλέπουν
όλο και καλύτερα
το μονοπάτι
που φωτίζεται
με τις απορίες
που σβήνουν.