12800 - Στο χωράφι του ζεόλιθου

Ν. Λυγερός

Στο χωράφι του ζεόλιθου
μην αναζητάς μόνο
την πέτρα της ζωής
αλλά σκέψου ότι μαζί
αλλάξαμε την ιστορία
ενός κομματιού γης
για να ζήσει στο μέλλον
δίχως τα προβλήματα
που έφερε το παρόν
και να συνεχίσει
το έργο του παρελθόντος
δίχως να σταματήσει
γιατί αυτό λέει η αποστολή μας
δίχως να την επιλέξουμε
αλλά αποφασισμένοι
να την υπηρετήσουμε
λόγω της ποιότητας
που θέλουμε
να κάνουμε δώρο
στους ανθρώπους μας
δίχως οικονομία στα αισθήματα.