12804 - Γιατί δεν βλέπουν;

Ν. Λυγερός

Μαθήτρια: Γιατί δεν βλέπουν;
Δάσκαλος: Επειδή δεν διαβάζουν…
Μαθήτρια: Το ευαγγέλιο;
Δάσκαλος: Το ευαγγέλιο.
Μαθήτρια: Γι’αυτό δεν ξέρουν
Δάσκαλος: Πως να μάθεις για τον άνθρωπο, για το λιοντάρι…
Μαθήτρια: για τον ταύρο και τον αετό…
Δάσκαλος: Αν δεν έχεις γνωρίσει τα κείμενα.
Μαθήτρια: Γι’αυτό δεν νιώθουν ότι υπάρχει η αποστολή.
Δάσκαλος: Η αποστολή υπάρχει πάντα.
Μαθήτρια: Αλλά οι άνθρωποι…
Δάσκαλος: Τα άτομα δεν βλέπουν το πρέπον
Μαθήτρια: Κοιτάζουν μόνο το πρέπει.
Δάσκαλος: Εκεί όμως δεν υπάρχει μονοπάτι
Μαθήτρια: Μόνο απαγορευτικά.
Δάσκαλος: Και πιστεύουν μόνο στην απαγόρευση
Μαθήτρια: Δίχως να βλέπουν την αναγκαιότητα του έργου
Δάσκαλος: Και τη συνέχεια.
Μαθήτρια: Τη συνέχεια;
Δάσκαλος: Της Διδαχής
Μαθήτρια: Δάσκαλε;
Δάσκαλος: Πες μου
Μαθήτρια: Τώρα το βλέπω.
Δάσκαλος: Το ξέρω μαθήτρια, αλλά τώρα…
Μαθήτρια: Το ξέρω κι εγώ.