12805 - Σακουλάκι σακουλάκι

Ν. Λυγερός

Σακουλάκι σακουλάκι
μαζεύαμε το ζεόλιθο
για να δείξουμε
στους ανθρώπους μας
την αξία της πέτρας
που δίνει ζωή
στα δώρα της γης
που αποτελούν
την τροφή του μέλλοντος
που δεν περιμένει
καμιά πρωτοβουλία
για να γίνει επιτέλους
πραγματικότητα
που αλλάζει τα πάντα
γιατί αποδεικνύει
ότι η ίδια φύση
μπορεί να βοηθήσει
τη φύση των ανθρώπων
για να σέβονται
την προσφορά
που πρέπει να δώσουν
στους επόμενους
που δεν ξέρουν
ακόμα για το μέλλον.