12895 - Πριν για το μετά

Ν. Λυγερός

Μαθήτρια: Γιατί μελετάμε το πριν;
Δάσκαλος: Μόνο για το μετά.
Μαθήτρια: Πώς είναι δυνατόν;
Δάσκαλος: Αρχικά φαίνεται αδύνατο…
Μαθήτρια: Φαίνεται.
Δάσκαλος Ναι μόνο.
Μαθήτρια: Δηλαδή;
Δάσκαλος: Τα κείμενα είναι διαχρονικά.
Μαθήτρια: Άρα μιλούν και για το μέλλον.
Δάσκαλος: Αυτή είναι η ιδέα.
Μαθήτρια: Και πώς να διαβάσουμε;
Δάσκαλος: Με τη καθοδήγηση.
Μαθήτρια: Μέσω της επιλογής.
Δάσκαλος: Της στρατηγικής.
Μαθήτρια: Ακόμα και εδώ.
Δάσκαλος: Ειδικά εδώ.
Μαθήτρια: Για ποιο λόγο;
Δάσκαλος: Λόγω των κινήσεων και της σιωπής.
Μαθήτρια: Και των ονομάτων.
Δάσκαλος: Ακριβώς.
Μαθήτρια: Διότι αλλάζουν τα πάντα.
Δάσκαλος: Και τώρα συνεχίζουμε.
Μαθήτρια: Το έργο.
Δάσκαλος: Μέσα στη χαρά.
Μαθήτρια: Λόγω τελειότητας.
Δάσκαλος: Και ανάγκης.