12958 - Ο μικρός γίγαντας

Ν. Λυγερός

Μαθήτρια : Τι σημαίνει, Δάσκαλε, μικρός γίγαντας;
Δάσκαλος: Μεγάλος νάνος.
Μαθήτρια : Είναι απάντηση;
Δάσκαλος: Ήταν ερώτηση;
Μαθήτρια : Και βέβαια.
Δάσκαλος: Τότε είναι απάντηση.
Μαθήτρια : Μα δεν κατάλαβα.
Δάσκαλος: Θέλεις να είναι κατανοητή.
Μαθήτρια : Να μην είναι;
Δάσκαλος: Έτσι είναι ο άνθρωπος.
Μαθήτρια : Ποιος;
Δάσκαλος: Αυτός που μοιάζει με κανέναν.
Μαθήτρια : Ενώ όλοι του μοιάζουν.
Δάσκαλος: Ακριβώς, μαθήτρια.
Μαθήτρια : Κι ο καθένας τον έβλεπε όπως μπορούσε.
Δάσκαλος: Βλέπουμε μόνο ό,τι καταλαβαίνουμε.
Μαθήτρια : Έχω αρχίσει να το αντιλαμβάνομαι με σας.
Δάσκαλος: Λέμε τα ίδια…
Μαθήτρια : Με τον ίδιο τρόπο…
Δάσκαλος: Απλώς πρέπει ο άλλος να είναι έτοιμος.
Μαθήτρια : Τώρα είμαι έτοιμη.
Δάσκαλος: Το βλέπω.
Μαθήτρια : Άργησα, Δάσκαλε;
Δάσκαλος: Ο Χρόνος είναι μαζί μας.