13105 - Δεν είναι αγιογραφία

Ν. Λυγερός

Δεν είναι αγιογραφία
η ζωγραφική του Vincent
θέλησε να δει
πολύ πιο πέρα
από την παράδοση
για να συνεχίσει
το έργο του Rubens
αλλά και του Rembrandt
κι όχι απλώς
να ερμηνέψει
και να εκτελέσει
την ίδια ιδέα
με τον ίδιο τρόπο
γιατί έπρεπε
διότι έβλεπε
ήδη αυτό που ονομάζουμε
το πρέπον μας.