13155 - Τα κάστρα της μνήμης

Ν. Λυγερός

Τα κάστρα της μνήμης
ήταν καρφωμένα
πάνω στους λόφους
και δίπλα στο ποτάμι
για να φυλακτούν
από τους εχθρούς
χρησιμοποιώντας
τις άγονες γραμμές
για να διασχίσουν
τον χρόνο
και να συγκρατήσουν
τα στοιχεία του
πέρα από τις μάχες
και τους πολέμους
γι’ αυτό και τώρα
μπορείς να δεις
δομικά στοιχεία
διαχρονικά
όπου τα τζάκια
παίζουν πάντα
κυρίαρχο ρόλο
μέσα στους πύργους
γιατί η εστία παραμένει
πάντα ζεστή
γιατί δίπλα της
η νοημοσύνη
προσέχει πάντα
την πηγή ζωής
δημιουργεί
με την ουσία
το κράμα
του μέλλοντος.