13194 - Ο υπερβατικός άνθρωπος

Ν. Λυγερός

– Πείτε μου για την υπέρβαση.
– Πρέπει πρώτα να μάθεις για την προσπέραση.
– Πείτε μου τότε γι’ αυτήν.
– Αφορά αυτούς που ξέρουν ότι δεν ξέρουν.
– Και για τους πρώτους;
– Δεν υπάρχει αυτή η έννοια.
– Σωστά, τους αφήνουμε ήσυχους.
– Τώρα βλέπεις ότι η υπέρβαση.
– Αφορά αυτούς που δεν ξέρουν ότι ξέρουν.
– Γι’ αυτό η υπέρβαση τους προκαλεί χαρά.
– Διότι αναγνωρίζουν αυτό που γνώριζαν δίχως να το έχουν συνειδητοποιήσει.
– Η υπέρβαση δείχνει τη διαφορά.
– Κι η διαφορά κάνει τη διαφορά.
– Ειδικά με το Δάσκαλο.
– Και γι’ αυτούς που ξέρουν ότι ξέρουν, τι νόημα έχει η υπέρβαση;
– Είναι απλώς τα βήματά τους.
– Δηλαδή;
– Είναι η ζωή τους.
– Η φυσιολογική;
– Η ορθολογική.
– Οι υπερβατικοί άνθρωποι.
– Σωστά.
– Μοιάζει με υπερβολή.
– Η υπερβολή δεν είναι ψέμα.
– Τότε η αλήθεια.
– Πάντα ξαφνιάζει.
– Έχετε δίκιο.
– Γι’ αυτό κάνουν ό,τι θέλουν.
– Γιατί αν το θέλουν, το κάνουν.
– Ενώ η υπέρβαση φαίνεται σ’ αυτόν που μαθαίνει.
– Είναι το στίγμα της εξέλιξής του.
– Έτσι βοηθάει περισσότερο.
– Αυτούς που βοηθούν την Ανθρωπότητα.