13214 - Πέρα από τα σύνορα

Ν. Λυγερός

Πέρα από τα σύνορα
και τις γειτονιές
εξετάζουμε προσεχτικά
όλες τις σχέσεις
των κορυφών
για να δείξουμε
τον βαθμό τους
και το βάρος
των ακμών του γράφου
γιατί ξέρουμε
ότι μ’ αυτόν τον τρόπο
βρίσκουμε πάντα
τα κρυφά μονοπάτια
που καθοδηγούν
τη διαχρονική
στρατηγική
των ανθρώπων.