13245 - Ο ήλιος της νύχτας

Ν. Λυγερός

Ο ήλιος της νύχτας
εμφανίστηκε
πέρα από τον ορίζοντα
και έμοιαζε
με την κόκκινη σελήνη
για να μη φοβίσει
τους μη μυημένους
που δεν ήξεραν
για το νέο φως
της επανάστασης
που θα έκλεινε
την παρένθεση
της κατοχής
μέσω του ελληνισμού
για να ζήσει
πάλι ελεύθερη
η πατρίδα μας.