1326 - Δομική μελέτη

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

│Η│ = 2

α

H

Η

b

 

αα = α
αb = Η
bα = Η

bb = b

Νοητικός Ισομορφισμός

 

α: = Αχιλλέας
b: = Οδυσσέας
Η: = Προμηθέας

σ

 

 

Σ

 

 

 

 

Αχ   Ε Αχ

 

 

Αχ

Αχ   Ε   Οδ

 

 

Πρ

Οδ   Ε   Αχ

 

 

Πρ

Οδ   Ε   Οδ

 

 

Οδ

Κάθεστίχος μέσωτουσυντακτικούσυμπλέγματοςδύοχαρακτηριστικώνστοιχείωνκαθορίζεισημασιολογικάένα από τα μέρητου νοητικούισομορφισμού.

Κώδικας

  • Η νοημοσύνη είναι το μέλλον της ανθρωπότητας.
  • Η μνήμη είναι το κομμάτι της ανθρωπότητας που βρίσκεται στη νοημοσύνη.
  • Μνήμη μέλλοντος.

Αχιλλέας→  Μ                   Οδυσσέας →  Α

Επίγραμμα

Ημοναξιά ήτανπιαμοναδικότητα
ότανη μνήμησυνάντησε τηναλήθεια.
Τότεη αξία άγγιξετο μέλλον
κιο άνθρωποςέγινεανθρωπότητα.

ΠροβολικήΥπερομάδα.