13262 - Όταν δίνεις έμφαση στις γλώσσες

Ν. Λυγερός

Όταν δίνεις έμφαση στις γλώσσες
δεν πρέπει ποτέ
να ξεχνάς
ότι η ουσία
είναι η σκέψη
κι ότι ο στόχος σου
δεν είναι η επικοινωνία
αλλά η συνεννόηση
αλλιώς δεν κατάλαβες
τα νοητικά σχήματα
του Descartes,
του Chomsky,
και του Eco
και συνεχίζεις
να νομίζεις
ότι ξέρεις γλώσσες
αλλά δεν έχεις
βάθος σκέψης
ενώ σημασία
δεν έχει το ύφος
αλλά το πνεύμα
των γραμμάτων
που επινοήσαμε
για την Ανθρωπότητα.