13264 - Από τους αυτόματους στην ιεραρχία του Chomsky

Ν. Λυγερός

Αν ξαφνιάστηκες
από την αναφορά
είναι απλώς γιατί
δεν κατέχεις ακόμα
τις συντακτικές δομές
και δεν ξέρεις
πόσο η θεωρία
των αυτομάτων
επηρέασε την σκέψη
του Noam Chomsky
και κατέληξε
μάλιστα στην επινόηση
της ιεραρχίας
των γραμματικών
έτσι από την μηχανή
του Alan Turing
μπορείς να φτάσεις
στην αναγνώριση
των πεπερασμένων
αυτομάτων
και να συνειδητοποιήσεις
την πολυπλοκότητα
του νοητικού σχήματος
μιας και μόνο πρότασης
που γράψαμε τώρα.