13311 - Η θαλασσοστρατηγική μας

Ν. Λυγερός

Η θαλασσοστρατηγική μας
δεν ασχολείται με το χώρο
σαν την γεωστρατηγική
αλλά με το χρόνο
γιατί είναι δυναμική
κι όχι στατική
και χρειάζεται
την νοημοσύνη
για να διαχειριστεί
τις δυνάμεις της φύσης
έτσι ενσωματώνει
τα θεμελιακά στοιχεία
της Ανθρωπότητας
και του Χρόνου
για να είναι ανθεκτική
και υπερβατική
έτσι κι εσύ
αν την καταλάβεις
μέσω τοποστρατηγικής
θα επινοήσεις
το νοητικό σχήμα
της γης θάλασσας
κι ότι ο τόπος μας
είναι το απέραντο γαλάζιο.