13312 - Προσπάθησε και πάλι

Ν. Λυγερός

Προσπάθησε και πάλι
να σκεφτείς στρατηγικά
ότι είναι η υποδομή
του απέραντου γαλάζιου
τότε θα καταλάβεις
ότι αυτό είναι η υπερδομή
του νησιώτικου χώρου
και θα δεις διαφορετικά
όλα αυτά που κοιτάζεις
γιατί θα γνωρίζεις πια
τι σημαίνει να χτίζεις
πάνω στη θάλασσα
αφού τα νησιά
έχουν όντως νόημα
μόνο με τα καράβια
που με το ζήλο
της μνήμης μας
άρχισαν την ιστορία
για να καταγράψουν
με νοημοσύνη
τα κατορθώματα
του λαού της θάλασσας
που αποφάσισε
να είναι με τον χρόνο.