13315 - Το ανώνυμο βιβλίο

Ν. Λυγερός

Το ανώνυμο βιβλίο
της πατρίδας μας
δεν έχει υπογραφή
γιατί ακολουθεί
την παράδοση
της βυζαντινής
τέχνης
όπου το έργο
έχει σημασία
λόγω πίστης
στον θεάνθρωπο
που πρόσεχε
τους πάντες
για να υπάρχει
χαρά σε κάθε βλέμμα
που κοιτάζει
το βιβλίο
και διαβάζει
για να δει
το μέλλον
μέσω του παρελθόντος
γιατί γνωρίζει
την αξία
της αντίστασής του.