13322 - Τοποστρατηγικές κινήσεις

Ν. Λυγερός

Τοποστρατηγικές κινήσεις
επηρεάζουν τη γεωστρατηγική
δίχως να το αντιλαμβάνεται
η κλασική στρατηγική
διότι ασχολούνται
με μεγάλες αποστάσεις
δίχως να δίνουν
σημασία σε αυτές
γιατί επικεντρώνεται
μόνο στις σχέσεις
έτσι το απρόβλεπτό της
δεν είναι αναγκαστικά
μη προβλέψιμο
από τους τεχνίτες
και τους υπηρέτες
της Ανθρωπότητας
γι’ αυτό άκου καλά
τους υπερβατικούς
όταν δίνουν συμβουλές
για το μέλλον
που δεν βλέπεις
όταν κοιτάς
την τακτική σου.