13343 - Στον Κήπο των Ηρώων

Ν. Λυγερός

Στον Κήπο των Ηρώων
δεν βλέπεις μόνο
την ανδροσύνη των Ελλήνων
αλλά και τη συμπαράσταση
όλων των Φιλελλήνων
από όλη την Ευρώπη
που έδωσαν μαζί
το αίμα της αντίστασης
ενάντια στη βαρβαρότητα
γι’ αυτό όταν σου λένε
ότι δεν έχουμε ρίζες
κανείς στην Ευρώπη
να τους δείχνεις
τα μνημεία των δικών μας
και των ξένων
και να τους υπενθυμίζεις
ποιοι είναι οι εχθροί
των ελεύθερων ανθρώπων
που είναι όλοι τους
δημότες του Μεσολογγίου
για να μην ξεχάσουν
την ιστορία μας
και τη διαχρονική στρατηγική.