13372 - Σχήματα τοποστρατηγικής

Ν. Λυγερός

– Είναι τόσο σημαντικές οι σχέσεις;
– Περισσότερο από τις αποστάσεις.
– Μα κανείς δεν μας εξήγησε…
– Ήταν πριν την τοποστρατηγική.
– Μα ήταν ήδη αναγκαία.
– Και διαχρονική.
– Πώς είναι δυνατόν;
– Δημιουργήθηκε γι’ αυτό το λόγο.
– Εξ αρχής.
– Λόγω αξίας.
– Δηλαδή ακολουθεί τα σχήματα…
– της Ανθρωπότητας.
– Μόνο οι Δάσκαλοι σκέφτονται μ’ αυτόν το τρόπο.
– Οι Δάσκαλοι κι οι μαθητές.
– Γι’ αυτό τα μαθαίνουμε.
– Για κανένα άλλο λόγο.
– Τότε πρέπει να μάθουμε κάθε λεπτομέρεια.
– Ακριβώς.
– Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
– Από τις σχέσεις στη συνέχεια.
– Λόγω συνεκτικότητας.
– Και στρατηγικής.
– Υπάρχουν πιο βαθιά νοητικά σχήματα.
– Βέβαια.
– Πότε θα τα μάθουμε;
– Όταν επιστρέψουμε.