13376 - Τα χρώματα της Μεσογείου

Ν. Λυγερός

Τα χρώματα της Μεσογείου
είναι καθοριστικά
εδώ και αιώνες
ακόμα κι αν είναι αόρατα
για τους περισσότερους
αφού δεν είναι ικανοί
ούτε να εντοπίσουν
ούτε ν’ ακολουθήσουν
μια υψηλή στρατηγική
σ’ ένα διαχρονικό πλαίσιο
αφού γι’ αυτούς
μια βελανιδιά παραμένει
μόνο και μόνο ένα δέντρο
γιατί δεν μπορούν να δουν
τα χρώματα του χρόνου
που διασχίζουν
το χώρο με τοποστρατηγική
κι αλλάζουν όλες
τις τεχνικές επαφές
αφού θεμελιώνονται
πάνω στις σχέσεις
των ιδιομορφιών
που ζουν διαχρονικά.