13384 - Ελληνικός ζεόλιθος και αναγκαίες κινήσεις

Ν. Λυγερός

Η κατάσταση με τον ελληνικό ζεόλιθο προχωρά και μπορούμε να το δούμε όλοι και με την απόφαση της αποκεντρωμένης περιφέρειας και με την απόφαση του Εφετείου της Θράκης και με τη θετική προσέγγιση του Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ αλλά και του Πρωθυπουργού. Τώρα περιμένουμε την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου. Αυτές όμως όλες οι κινήσεις πρέπει να γίνουν ακόμα πιο γρήγορα για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο ζεόλιθος είναι απαραίτητος σε πολλούς τομείς που μπορούν να βοηθήσουν την πατρίδα μας. Είναι λοιπόν απαράδεκτο να έχουμε καθυστερήσεις και την ώρα που δεν αξιοποιούμε τον ελληνικό ζεόλιθο, να αναγκάζονται οι δικοί μας να εισάγουν ζεόλιθο στην Ελλάδα. Πρέπει να επισημάνουμε σε μερικούς ότι δεν είναι ωφέλιμο για μας αυτή η εισαγωγή να γίνεται από χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο λόγω οικονομίας αλλά και ποιότητας του υλικού. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να γίνονται και οι απαραίτητες αναλύσεις. Είναι όμως σημαντικό να αλλάξει αυτή η κατάσταση όσο πιο γρήγορα γίνεται για να βοηθήσουμε έμπρακτα τη Θράκη μας που καταπιέζεται οικονομικά από πολλούς. Κι άλλοι χάνουν χρόνο από τη ζωή τους για να έχουν μόνο και μόνο αρνητικά αποτελέσματα στην καλύτερη περίπτωση. Ενώ ο ζεόλιθος είναι εποικοδομητικός κάθε κίνησή μας παράγει ένα έργο. Κι αν το θεσμικό κράτος αργήσει περισσότερο να αφήσει τον ελληνικό ζεόλιθο ελεύθερο, θα πάμε εμείς οι ίδιοι να τον απελευθερώσουμε ακολουθώντας την τακτική του Gandhi με την πορεία του αλατιού.