13394 - Στη θαλασσοστρατηγική

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Στη θαλασσοστρατηγική
είναι δύσκολο να μιλάμε
χωρίς να έχουμε πρόσβαση στη θάλασσα
ακόμα και αν αυτή είναι
πανταχού παρούσα
επειδή καθορίζουμε τη γη
σαν στοιχείο αναφοράς
χωρίς να συνειδητοποιούμε
ότι η πιο μεγάλη σταθερότητα
προέρχεται από το υγρό στοιχείο
όπως το δείχνει η εξέλιξη
επίσης ένας επαναπροσδιορισμός είναι
απαραίτητος στην έννοια
για να κατανοήσουμε τα θεμέλια
μιας τοπολογικής στρατηγικής
βασισμένης στις σχέσεις
και στις επαφές μας.