13410 - Νέες δοκιμασίες

Ν. Λυγερός

Νέες δοκιμασίες
πρέπει να περάσεις
για να περάσεις
σε επόμενο
επίπεδο
αφού το έργο μας
θα πρέπει
ν’ αντικρούσει
τους γενοκτόνους
και τους διαδόχους
για το θέμα
της αναγνώρισης
και της ποινικοποίησης
επέλεξε τώρα
αν θα αντέξεις
αυτήν την επίθεση.