13490 - Είναι δύσκολο να μιλούμε

Ν. Λυγερός

Είναι δύσκολο να μιλούμε
γι’ αυτά που θα γίνουν μετά
και γι’ αυτό χρειαζόμαστε
τη μνήμη μέλλοντος
γιατί με τη θυσία της
μπορούμε να σκεφτούμε
το επόμενο μέλλον
γι’ αυτό οι Έλληνες
πιστεύουν στους συνανθρώπους
κι η υπερομάδα τους
αποτελεί την Ανθρωπότητα
γιατί είναι η ουσία
για όλους τους άλλους
γι’ αυτό το λόγο
είναι σπάνια ιδιότητα
να είσαι διαχρονικός
αλλά έτσι ο Ελληνισμός
έγινε ανθεκτικός
κι η πρόταση
το πνεύμα του Προμηθέα.