13505 - Κίνηση και συγκίνηση

Ν. Λυγερός

– Η αναβίωση είναι αναγκαία!
– Μόνο που πρέπει να γίνει στρατηγικά.
– Για την ειρήνη.
– Για την αξία.
– Πρέπει να είναι καινοτομία.
– Αλλιώς δεν θα είναι αξιοθαύμαστο.
– Κι είναι απαραίτητο.
– Συμφωνούμε.
– Μόνο που είμαστε μόνοι.
– Τότε θα γίνουμε σπάνιοι.
– Και για τις πληγές του χρόνου;
– Είναι μαζί μας.
– Θα είναι διαχρονικό.
– Πάντα, για να έχει νόημα.
– Πέρα από τα όρια.
– Σαν τον πύργο.
– Ανθεκτικό και στους σεισμούς.
– Γιατί μπορεί να είναι άυλο.
– Αρκεί να διαφέρει.
– Αρκεί να κρατήσει.
– Την αισθητική.
– Και την αλήθεια.
– Για να είναι προσφορά.
– Για να γίνει δώρο.
– Δίχως εκπτώσεις.
– Για την Ανθρωπότητα.