13515 - Τα οφέλη του ζεόλιθου

Ν. Λυγερός

Τα οφέλη του ζεόλιθου
είναι τόσα πολλά
που δεν αντιλαμβάνεσαι
ότι το κυριότερο σημείο
για τον αγώνα της Θράκης
είναι να μας επιτρέψει
να βγάλουμε για πάντα
ένα βαρύ μέταλλο
από την ίδια μας τη γη
γιατί έχει παρενέργειες
η διαδικασία εξόρυξης
όταν γίνεται με τρόπο
χημικό και καταστροφικό
γι’ αυτό κάθε φορά
που πιάνεις ένα κομμάτι
από το κοίτασμα
μέσα στο λατομείο
να θυμάσαι πόσο βοηθά
στον αγώνα μας
ακόμα και γι’ αυτό
το μοναδικό λόγο
για να το αξιοποιήσεις
με την πρέπουσα σημασία.