13527 - Αφαιρετικά σχήματα (με Ε. Χαριτίδου)

Ν. Λυγερός, Ε. Χαριτίδου

Μαθήτρια : Σχεδόν τα ακούω.
Δάσκαλος: Χαίρομαι.
Μαθήτρια : Θεωρία Chakras;
Δάσκαλος: Και αυτό.
Μαθήτρια : Και επτά σώματα.
Δάσκαλος: Ναι.
Μαθήτρια : Χαίρομαι.
Δάσκαλος: Μεταχαίρομαι.
Μαθήτρια : Δάσκαλε, θα γράψουμε το νέο λεξικό όπως πάει, τη νέα εγκυκλοπαίδεια επίσης.
Δάσκαλος: Πολυκυκλοπαίδεια.
Μαθήτρια : Χτίζουμε το μέλλον με τη σύνθεση των γνώσεων του παρελθόντος.
Δάσκαλος: Ακριβώς.
Μαθήτρια : Και μετά όταν επανέλθουμε πάλι από εκεί που μείναμε θα συνεχίσουμε.
Δάσκαλος: Για την εξέλιξη των άλλων.
Μαθήτρια : Διότι αν δεν υπήρχαν οι άλλοι θα ήμασταν αγέννητοι.
Δάσκαλος: Αυτή είναι η αλυσίδα των δεσμών, χωρίς δεσμά.
Μαθήτρια : Είναι λόγω του αναλλοίωτου της ενέργειας;
Δάσκαλος: Λόγω της θυσίας του φωτός ενάντια στη φωτιά.
Μαθήτρια : Και τα κεριά φέρουν θραύσματα φωτός για τη συνέχεια της θυσίας.
Δάσκαλος: Δεν είναι πια η θυσία, αλλά το δώρο της ζωής.
Μαθήτρια : Πρέπει να φύγω.
Δάσκαλος: Θα επανέλθεις.
Μαθήτρια : Με συγχωρείς.
Δάσκαλος: Δεν υπάρχει πρόβλημα, μόνο συνέχεια.