13529 - Τα παιδιά του ζεόλιθου

Ν. Λυγερός

Τα παιδιά του ζεόλιθου
δεν είναι μια αφαίρεση
αλλά μια πραγματικότητα
και μαζί με τα πειράματα
της γης της φύσης
θα δείξουμε ότι η επανάσταση
των ελεύθερων ανθρώπων
έχει ήδη αρχίσει
και τα παιδιά μας
θα ζήσουν σ’ ένα περιβάλλον
που θα ξέρει μόνο του
να δίνει αγώνες
ενάντια στη βαρβαρότητα
χάρη στις πέτρες της ζωής
που δεν θα αφήνει
τα βαριά μέταλλα,
τις ελεύθερες ρίζες
και τις τοξίνες
να καταστρέφουν
τη ζωή μας
επειδή μερικοί
το επέλεξαν για μας,
έτσι κάθε παιδί
θα ξέρει να προστατεύεται.