13543 - Το παράδειγμα δεν είναι επιχείρημα

Ν. Λυγερός

– Να σας πω ένα παράδειγμα;
– Όχι!
– Μα γιατί;
– Το παράδειγμα δεν είναι επιχείρημα.
– Πώς είναι δυνατόν;
– Ένα παράδειγμα είναι απλώς μια εκφυλισμένη σκέψη.
– Αφού μπορεί να φωτίσει μια αντιπαράθεση.
– Και να σκιάσει ένα διάλογο.
– Γιατί;
– Δεν είμαστε στο πλαίσιο της πειθούς!
– Δηλαδή;
– Είμαστε στο πλαίσιο της αλήθειας.
– Και τι σημαίνει αυτό;
– Η ρητορική δεν επαρκεί!
– Αφού μπορεί τα πάντα.
– Για τους μη ειδικούς.
– Και τότε τι να κάνουμε;
– Μαιευτική.
– Και το παράδειγμα;
– Είναι χρήσιμο μόνο μετά τη θεώρηση.
– Και τη σκέψη.
– Αλλιώς μας επηρεάζει αλλά δεν αποδεικνύει τίποτα.
– Και κανένα δεν μπορεί.
– Μόνο το αντιπαράδειγμα μπορεί ν’ αποδείξει ότι μια θεωρία δεν στέκει.
– Δεν το είχα σκεφτεί μ’ αυτόν το τρόπο.
– Αυτός είναι ο τρόπος της λογικής.
– Κι όχι της κοινής.
– Που είναι παράλογη.
– Τι παράξενο αυτό το παράδοξο.
– Αυτό το παράδοξο λύνει προβλήματα.
– Και μάλιστα με ορθολογικό τρόπο.
– Ο διάλογος δεν είναι αντιπαράθεση.
– Και τώρα κατάλαβα ότι η αντιπαράθεση δεν είναι διάλογος.